tirsdag 1. september 2009

Mine forventninger til Mediefaget 09/10


Jeg har store forventninger til dette faget i år. Både med tanke på opplevelser, interessante erfaringer og en forventning om økt kunnskap og ferdighet.
Jeg ønsker blant annet:

- å kunne eksperimentere med ulike medie-verktøy for da å få mer erfaring

- å lære litt om hvordan det er å jobbe som journalist

- å få utvidet en større forståelse for en kompleks medie-verden

- å få erfaring med å dele informasjon med omverden - ikke bare være mottaker men også sender av informasjon, meninger, synspunkter osv.