tirsdag 9. mars 2010

Innledning

Grov skisse innledning:

Jeg vil i denne artikkelen se på ulike sider ved informasjonskløftene og reflektere over medias rolle i forhold til disse. Det blir naturlig å bruke basismedier som TV, nett, radio og aviser som eksempler på medier.

Definisjonen av informasjonskløfter kan variere mye. Men for å ha noe konkret å forholde oss til i denne artikkelen. Så definerer vi informasjonskløfter som; mangel på kunnskap og informasjon hos enkelte grupper, der den/de gruppene med mer informasjon og kunnskap, har en fordel på bakgrunn av skillet gruppene i mellom. Kløftene peker på skillet mellom disse gruppene. Disse gruppene kan være geografiske, økonomiske, sosialøkonomiske.