tirsdag 9. mars 2010

Innledning

Grov skisse innledning:

Jeg vil i denne artikkelen se på ulike sider ved informasjonskløftene og reflektere over medias rolle i forhold til disse. Det blir naturlig å bruke basismedier som TV, nett, radio og aviser som eksempler på medier.

Definisjonen av informasjonskløfter kan variere mye. Men for å ha noe konkret å forholde oss til i denne artikkelen. Så definerer vi informasjonskløfter som; mangel på kunnskap og informasjon hos enkelte grupper, der den/de gruppene med mer informasjon og kunnskap, har en fordel på bakgrunn av skillet gruppene i mellom. Kløftene peker på skillet mellom disse gruppene. Disse gruppene kan være geografiske, økonomiske, sosialøkonomiske.

2 kommentarer:

  1. Her har du med det viktigste. Presisering av oppgava og viktige begreper. Jeg savner sentrale problemstillinger. Hva skulle det være her?

    SvarSlett
  2. Me frå Sogndal VGS har fått i oppgåve å kommenter på bloggane dykkar :)

    Du har laga ein god innleing til oppgåva di. Den startar veldig fint med at du fortel kva du skal sjå på i oppgåva. Vidare kjem du med ein definisjon av "informasjonskløfter". Dette gjer det klart og tydeleg for meg kva oppgåva dykkar går ut på. Men du har ikkje teke med nokon problemstilling. Ellers veldig bra. Du kjem sikkert til å skrive ei kjempe flott oppgåve.

    Lukke til!

    SvarSlett